Beyşehir\'in Sanal Kütüphanesi
YAYIN ARA
Aramak istediğiniz yayına ait başlık, konu ya da anahtar bir kelime giriniz.
 
YAYIN TAVSİYE ET
Beyşehir için bulunmaz bir arşiv niteliğinde olan bu kütüphaneye destek vermek ister misiniz?
Eğer arşivinizde, Beyşehir Gölü ve havzasında yer alan bölgelere ait döküman mevcutsa lütfen kütüphanede yer almasını sağlayın. Bunun için aşağıdaki YAYIN ÖNER butonuna tıklayın.
MUTLAKA İNCELEYİN!
Dünden Bugüne Beyşehir
Dünden Bugüne Beyşehir

BÜTÜN YAYINLAR
BEYSEHİR (ENGLİSH)
Commissioned by the Ministry of Culture and Tourism for this brochure is a guide for our district. Contains the most important information needed for local and foreign tourists White Paper Beysehir Municipality Directorate of Press and Public Relations staff, especially Sarah Gönendik, Emre Gemini, Erdal Yazici, Jesus steel, Murat Ocal and Wealth Uygun Henna Arcak'ın compiled with photos text is located.
DÜNDEN BUGÜNE BEYŞEHİR
Avukat Bilal Eyüboğlu'nun 1978 yılında kaleme aldığı "Dünden Bugüne Beyşehir" isimli kitap içerisinde Beyşehir'in tarihi, coğrafyası ve turizmi yer almaktadır.
XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA BEYSEHİR'DE BULUNAN MÜESSESELER VE VAKIFLAR
Bilindiği gibi sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın gelişmesinde vakıf sisteminin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu suretle şehirlerde medrese, hamam, zaviye, cami, mescit, çeşme, bedesten ve buna benzer eserlerin kurulması ve yaşatılması da mümkün olmuştur. Bu çalışmanın inceleme döneminde Beyşehir Kenti’nde 4 medrese, 3 cami, 12 mescit, 6 zaviye, 2 hamam, 3 çeşme ve 1 bedesten bulunmakta, bu eserler sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
KURUCUOVA KÖYÜ'NDE YAŞANAN 1909 VE 1932 YILI AFETLERİ VE AFET SONRASINDA YENİDEN YAPILANMA
Bu çalışmada Konya Vilayeti Beyşehir Kazası’na bağlı Kurucaova Köyü’nde XX. yüzyılın ilk yarısında vuku bulan olan sel ve yangın afetleri incelenmiştir. Söz konusu afetlerden ilki 1909 yılındaki sel hadisesidir. Sel neticesinde köydeki evlerin büyük çoğunluğu sular altında kalmış, hayvanlar ve zahireler telef olmuştur. Afet sonrasında çeşitli önlemler alınmış olmasına rağmen köy halkı uzun yıllar afetin etkileri altında kalmıştır. Köyde yaşanan ikinci felaket ise, 1932 yılındaki yangın hadisesidir. Söz konusu yangın, 1909 yılındaki sel felaketinden daha kötü sonuçlara yol açmıştır. Yangın neticesinde köyde bulunan 148 ev tamamen yandığından köylülerin evlerde bulunan eşyaları, nakit paraları, zahireleri, hayvanları, hayvanlara mahsus gıdaları, yiyecek, giyecek ve yakacak olarak hazırladıkları malzemeleri de telef olmuştur. 1932 yangını neticesinde büyük ölçüde yanan Kurucaova Köyü’nün, eski yerinin yerleşime uygun fiziki özelliklere sahip olmaması da göz önüne alınarak yeri değiştirilmiştir. 
Yeni yerleşimin kurulması sırasında bazı kriterler belirlenmiş; yeni konutların da afetlere dayanıklı yapılmasına gayret gösterilmiştir.
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA BEYŞEHİR GÖLÜ VE 1910–1911 YILLARI BÜYÜK TAŞKIN HADİSELERİ
Beyşehir Gölü çevresinde tarih öncesi dönemlere ait yerleşimler bulunmakla birlikte yerleşimlerin büyük bir kısmı Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlendirilmektedir. 
Günümüzde Beyşehir Gölü ile bağlantısı bulunan onlarca yerleşim bulunmaktadır. Ancak tarih öncesi dönemlerden bu tarafa Beyşehir Gölü kıyılarında yaşayan halkın hayatı büyük oranda göl sularının kabarıp çekilmesine bağlı kalmıştır. Nitekim daha önceki yüzyıllarda örnekleri bulunmasına rağmen 1910–1911 yıllarında Beyşehir Gölü’nde büyük bir taşkın hadisesi daha yaşanmıştır. Söz konusu taşkın Konya Ovası Sulama Projesi çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden taşkınlar neticesinde Beyşehir, Seydişehir, Bozkır kazalarına bağlı 30’a yakın yerleşim ile Konya Ovası’nda bulunan bazı köylerde 25–30000 dönüm arazi, bağ ve bahçe sular altında kalmıştır. Bu durum bölgede çeşitli çevre sorunları yaşanmasına da neden olmuştur. Beyşehir Gölü doğal rejimine yapılan ilk ciddi müdahale olan Konya Ovası Sulamasının hayata geçirilmesinden sonra uygulanan yanlış sulama politikaları nedeniyle göl suları çekilmiş ve özellikle 1990 yılından itibaren Beyşehir Gölü kuruma tehlikesiyle yüzleşmeye başlamıştır.
BEYŞEHİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilçemiz için için yaptırılan bu broşür bir rehber niteliğindedir. Yerli ve yabancı turistler için gereken en önemli bilgileri barındıran broşür'de Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli başta olmak üzere Funda Gönendik, Emre İkizler, Erdal Yazıcı, İsa Çelik, Murat Öcal ve Servet Uygun'un fotoğrafları ile Kına Arcak'ın derlediği metinler yer alıyor.
BEYŞEHİR VE EŞREFOĞULLARI
Tarih, Coğrafya, İktisadi, İçtimai yönlen ve manzaralar spotuyla 1945 yılında bastırılan bu tarihi kitap Ömer Tekin ve Recep Bilginer imzasını taşıyor. 
BEYŞEHİR TANITIMI
Güzel ilçemiz Beyşehir'in tarihi, coğrafyası, tarihi eserleri, gün batımı gibi en önde gelen güzelliklerinin tanıtım metninin yer aldığı bu broşür milyonlarca insanın elinde bir rehber konumunda.
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 5. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 5. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 4. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 4. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 3. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 3. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 2. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 2. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 1. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 1. bölümü

Anasayfa | Beyşehir Belediyesi | Fotoğraf Portalı | Video Portalı | Foto-Galeri | Beyşehir Sanal Tur | Mebis | İletişim
Tüm hakları saklıdır. Beyşehir Belediye Başkanlığı
Yeni Yayın Önerisi