Beyşehir\'in Sanal Kütüphanesi
YAYIN ARA
Aramak istediğiniz yayına ait başlık, konu ya da anahtar bir kelime giriniz.
 
YAYIN TAVSİYE ET
Beyşehir için bulunmaz bir arşiv niteliğinde olan bu kütüphaneye destek vermek ister misiniz?
Eğer arşivinizde, Beyşehir Gölü ve havzasında yer alan bölgelere ait döküman mevcutsa lütfen kütüphanede yer almasını sağlayın. Bunun için aşağıdaki YAYIN ÖNER butonuna tıklayın.
MUTLAKA İNCELEYİN!
Dünden Bugüne Beyşehir
Dünden Bugüne Beyşehir

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA BEYSEHİR'DE BULUNAN MÜESSESELER VE VAKIFLAR
Bilindiği gibi sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın gelişmesinde vakıf sisteminin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu suretle şehirlerde medrese, hamam, zaviye, cami, mescit, çeşme, bedesten ve buna benzer eserlerin kurulması ve yaşatılması da mümkün olmuştur. Bu çalışmanın inceleme döneminde Beyşehir Kenti’nde 4 medrese, 3 cami, 12 mescit, 6 zaviye, 2 hamam, 3 çeşme ve 1 bedesten bulunmakta, bu eserler sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
KURUCUOVA KÖYÜ'NDE YAŞANAN 1909 VE 1932 YILI AFETLERİ VE AFET SONRASINDA YENİDEN YAPILANMA
Bu çalışmada Konya Vilayeti Beyşehir Kazası’na bağlı Kurucaova Köyü’nde XX. yüzyılın ilk yarısında vuku bulan olan sel ve yangın afetleri incelenmiştir. Söz konusu afetlerden ilki 1909 yılındaki sel hadisesidir. Sel neticesinde köydeki evlerin büyük çoğunluğu sular altında kalmış, hayvanlar ve zahireler telef olmuştur. Afet sonrasında çeşitli önlemler alınmış olmasına rağmen köy halkı uzun yıllar afetin etkileri altında kalmıştır. Köyde yaşanan ikinci felaket ise, 1932 yılındaki yangın hadisesidir. Söz konusu yangın, 1909 yılındaki sel felaketinden daha kötü sonuçlara yol açmıştır. Yangın neticesinde köyde bulunan 148 ev tamamen yandığından köylülerin evlerde bulunan eşyaları, nakit paraları, zahireleri, hayvanları, hayvanlara mahsus gıdaları, yiyecek, giyecek ve yakacak olarak hazırladıkları malzemeleri de telef olmuştur. 1932 yangını neticesinde büyük ölçüde yanan Kurucaova Köyü’nün, eski yerinin yerleşime uygun fiziki özelliklere sahip olmaması da göz önüne alınarak yeri değiştirilmiştir. 
Yeni yerleşimin kurulması sırasında bazı kriterler belirlenmiş; yeni konutların da afetlere dayanıklı yapılmasına gayret gösterilmiştir.
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA BEYŞEHİR GÖLÜ VE 1910–1911 YILLARI BÜYÜK TAŞKIN HADİSELERİ
Beyşehir Gölü çevresinde tarih öncesi dönemlere ait yerleşimler bulunmakla birlikte yerleşimlerin büyük bir kısmı Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlendirilmektedir. 
Günümüzde Beyşehir Gölü ile bağlantısı bulunan onlarca yerleşim bulunmaktadır. Ancak tarih öncesi dönemlerden bu tarafa Beyşehir Gölü kıyılarında yaşayan halkın hayatı büyük oranda göl sularının kabarıp çekilmesine bağlı kalmıştır. Nitekim daha önceki yüzyıllarda örnekleri bulunmasına rağmen 1910–1911 yıllarında Beyşehir Gölü’nde büyük bir taşkın hadisesi daha yaşanmıştır. Söz konusu taşkın Konya Ovası Sulama Projesi çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden taşkınlar neticesinde Beyşehir, Seydişehir, Bozkır kazalarına bağlı 30’a yakın yerleşim ile Konya Ovası’nda bulunan bazı köylerde 25–30000 dönüm arazi, bağ ve bahçe sular altında kalmıştır. Bu durum bölgede çeşitli çevre sorunları yaşanmasına da neden olmuştur. Beyşehir Gölü doğal rejimine yapılan ilk ciddi müdahale olan Konya Ovası Sulamasının hayata geçirilmesinden sonra uygulanan yanlış sulama politikaları nedeniyle göl suları çekilmiş ve özellikle 1990 yılından itibaren Beyşehir Gölü kuruma tehlikesiyle yüzleşmeye başlamıştır.
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 5. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 5. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 4. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 4. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 3. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 3. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 2. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 2. bölümü
BEYŞEHİR GÖLÜ ANALİTİK ETÜD RAPORU - CİLT 1 - 1. BÖLÜM
Prof.Dr. Ayşe EZER koordinatörlüğünde bir grup akademisyen ve bilim adamının 1999 yılının Aralık ayı'nda Beyşehir Gölü Sulak Alanı Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı adıyla yaptıkları çalışmanın 1. cildinin 1. bölümü

Anasayfa | Beyşehir Belediyesi | Fotoğraf Portalı | Video Portalı | Foto-Galeri | Beyşehir Sanal Tur | Mebis | İletişim
Tüm hakları saklıdır. Beyşehir Belediye Başkanlığı
Yeni Yayın Önerisi